Bir İşitme Sorunum Var!


.$baslik.

İŞİTME KAYBI TİPLERİ


İletim Tipi Kayıp : Dış kulak yolunun kapanması, kulak zarında delik oluşması, orta kulak enfeksiyonları veya orta kulak kemikçikleri rahatsızlıklarında oluşabilir. İletim tipi işitme kaybı olan kimse, sanki kulakları doluymuş veya tıkanıkmış gibi bir duyguya kapılır. İletim tipi işitme kaybına sahip insan, bu rahatsızlığından dolayı hiçbir zaman tam sağır olmaz. Uygun bir operasyon veya işitme cihazı ile rahat duyması sağlanabilir.

Sinir Tipi (Sensörinöral) Kayıp : İç kulak dolaşımının bozulması veya sıvı basıncının yükselmesi ya da sinir iletimindeki bozukluklardan meydana gelir. Bu tip işitme kaybı ortadan kalkmaz, fakat nadiren sağırlığa yol açar. Sinir tipi işitme kayıplı hasta, konuşmayı duyulabilir fakat net algılayamaz. Sessiz ortamlarda daha rahat duyar. Bas sesleri, tiz seslerden daha rahat algılar, bu yüzden bir erkeğin dediklerini, sesi ince bir bayanın dediklerinden daha anlaşılır bulabilir.

Mikst Tip Kayıp : Hem duyu sinirsel hem de iletim tipi kayıplar bir arada bulunur.

Merkezi Tip İşitme Kaybı : Merkezi sinir sisteminde meydana gelen bir zedelenme sonucu ortaya çıkan bir işitme kaybıdır. Dış ve orta kulak görevini yapar, iç kulak ve işitme sinirleri normal çalışır, fakat merkezde bir bozukluk vardır. Bu hasar bireyin sesleri algılamasını ve sese anlamlı bir şekilde tepki göstermesini engeller.

Psikolojik İşitme Kaybı : İşitme organlarının yapısı ve işleyişinde bir bozukluk olmadığı halde işitme gerçekleşmez. Bu gibi durumlar psikolojik işitme kaybı diye adlandırılır. Bunun histerik sağırlık, psiko-somatik sağırlık diye adlandırıldığı da olur. Çocuklarda psikotik durumlarla, yetişkinlerde psiko-nevrozla birlikte görülebilir. Psikolojik işitme kaybı çoğunlukla aniden oluşur.
 

 

İŞİTME ENGELİNİN DERECESİNE GÖRE SINIFLANDIRMA

-10dB-15dB Normal

İşitmede bir problem yoktur.

16dB-25dB Minimal Bazı sesleri (çağlayan sesi, yaprak hışırtısı gibi) duymada ve ayırdetmede güçlüğü vardır.
26dB-30dB Hafif Konuşma seslerinin bazılarını duyabilme güçlüğü vardır. Fısıltı ile konuşulanları duyamaz.
31dB-50dB Orta Karşılıklı konuşmaları anlamada güçlük çeker.
51dB-70dB Orta-İleri İşitme cihazı olmadan konuşmaları anlayamaz ve takip edemez.
71dB-90dB İleri Konuşma seslerini duyamaz. Sadece çevredeki şiddetli sesleri duyabilir.
91dB ve üzeri Çok İleri Konuşma seslerini duyamaz. Çok yüksek şiddetteki sesleri duyabilir.


Sosyal Ağlar